Avís Legal

 

El titular d'aquest lloc web és l'Agent Comercial número 51.713, amb domicili al carrer Llull 321-329, 08119 Barcelona, i en nom actua en representació de la societat prevista i que detalla la pàgina web, la raó social de facility management & services (famase d'ara endavant facility management & services) està representada per la / les societats mercantils i l'agent comercial número 51.713, amb tots els drets de la propietat i marca comercial.


L'accés a www.facilityservices.es i / o www.famase.es es condiciona a la lectura i acceptació de l'usuari dels termes i condicions continguts en el present Avís Legal. Es considerarà "usuari" a tota persona que utilitzi www.facilityservices.es i / o www.famase.es i, conseqüentment accepti de forma expressa, plena i sense reserves, les condicions aquí exposades. Si no existís aquesta acceptació, l'usuari haurà d'abandonar el Site. L'usuari accepta que la consulta i ús dels continguts i serveis que es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat. Facility Management and Services pot modificar en qualsevol moment i unilateralment la configuració d'aquest Site, així com els continguts i serveis que s'hi exposen.


L'usuari es compromet a utilitzar la informació del Site amb fins o efectes lícits no danyant seus continguts, documents, programes ... ni perjudicant el normal ús per part d'altres usuaris. L'usuari garanteix les seves activitats no danyaran imatge corporativa de Facility Management and Services o de qualsevol de les societats integrants dels seus col.laboradors i professionals, de cara a altres usuaris del web o tercers.


L'Agent Comercial número 51.713 és titular i el seu nom Facility Management and Services de tots els drets de Propietat Intel lectual i Industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix. L'usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu disc dur o un altre suport físic per al seu ús personal i privat, però mai per a la seva distribució, difusió pública o una altra alteració descompilació.


Facility Management and Services no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol pogués ocasionar, fallades de disponibilitat del Site, errors de visualització, transmissió de virus ...
En el cas que Facility Management and Services continguen enllaços amb altres llocs web no gestionats per Facility Management and Services es manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que són només referències informatives. FACILITY MANAGEMENT AND SERVICES no es responsabilitza dels serveis prestats pels tercers enllaçats ni de demandes que es puguin interposar en relació amb aquests.


La relació entre FACILITY MANAGEMENT AND SERVICES i l'usuari es regirà per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir entre FACILITY MANAGEMENT AND SERVICES i l'usuari ambdues parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es someterána la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns al mail facility@facilityservices.es
L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament . Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions, haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest.


En qualsevol moment podrem modificar la presentacióny configuració de la nostra web site i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre.
Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a què es pogués accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ....) i que la nostra pàgina web pot posar a la seva disposició, li comuniquem que Facility Management and Services, queden eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes.

En aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 de privacitat facility management & services, famase i l'agent comercial descrit es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya.