Externalització Interdepartamental

 

Facility Management & Services ha potenciat la seva plataforma de gestió única generant amb diferents partners de confiança i reputada experiència la creació de joint venture, amb l'objectiu de:

 

- Aportar mitjans i recursos als nostres clients, en aquelles activitats que entenem són puntuals i formen part del creixement de les seves necessitats per continuar sent competitius.

- Objectiu comú, fer aportacions de diversa índole al seu negoci comú. L'aportació pot consistir en matèria primera, capital, tecnologia, coneixement del mercat, vendes i canals de distribució, personal, finançament o productes, o, el que és el mateix: capital, els recursos o el simple know-how.

Joint venture pot ser molt variat, des de la producció de béns o la prestació de serveis, a la recerca de nous mercats o el suport mutu en diferents baules de la cadena d'un producte. Es desenvoluparà durant un temps limitat, amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics.

 

Ens fem càrrec de:

 

- Certificació Qualitat ISO i UNE

- Pla de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 de Prevenció

- Implantació LISMI 13/1982 de 7 d'abril

- Formació, Recursos Humans i Selecció

- Papereria Corporativa i Disseny Web

- Serveis Jurídics

- Taxació d'Immobles

- Normes Certificació Qualitat 14000 / 22 000 / 27 001

- Legislació i de aplicació LOPD 15/1999 de 13 de desembre