Els nostres serveis

 


Com a Plataforma de Gestió i detecció de necessitats empresarials, els serveis externs i processos no productius, apliquem les sinergies entre totes les activitats amb l'objectiu d'implantar millores, reduir costos i aportar una multiplicitat de serveis d'aquelles activitats dels nostres clients que no són la seva core business.

Unifiquem i analitzem de forma individual les seves necessitats, integrant els processos no productius en un únic interlocutor i els tècnics per cada activitat, de manera que els resultats s'orienten en agilitzar la gestió diària, optimitzar costos i sobretot la implicació professional d'aconseguir els resultats, de la implantació i fruit dels sistemes de qualitat de cada client.


 

 

 

Gestió de necessitats empresarials de Processos no productius de les empreses:

 

 

L'organització dels recursos, els processos de planificació, la detecció i la implantació de les necessitats neixen des de l'objectiu del nostre client, i creiem que es poden desenvolupar com:

 

 

La garantia d'execució dels serveis ve donada:

 

· Empreses certificades i homologades per treballar amb l'administració pública.
· Partners amb certificacions ISO per a cada activitat concreta.
· Presència nacional amb delegacions properes als seus centres de treball.
· Atenció permanent les 24 hores.
· Assistència tècnica amb professionals de cada sector.
· Capacitat de gestió, treballadors, recursos tècnics.