Els professionals & partners de Famase


Els professionals & socis de Famase estan formats per un equip multidisciplinari que compta amb una dilatada experiència en projectes de diversa tipologia adaptats a les necessitats dels nostres clients:

Serveis Jurídics : Llicenciat en Dret.
Gestió Economica : Llicenciada en Econòmiques.
Serveis Logístics : Operacions Logístiques Nacional & Internacional.
Serveis Generals : Facility Management.
Recursos Humans : Diplomat Social.
Recursos Immobiliaris : Enginyers i Arquitectes taxadors oficials.
Processos Certificació : Auditors formats & partners.
Màrqueting & Disseny : Partners professionals actius.
Legislació PRL : Llicenciat i Tècnic Superior en PRL.
Legislació Legal : Llicenciats en actiu i experiència professional.
Altres Professionals : Equip multidisciplinari per activitats.


 

Per a qualsevol tema, pot contactar via email:
facility@facilityservices.es

 

 

Recordi que Famase:

 

· Són Empreses certificades i homologades per treballar amb l'administració pública.
· Partners amb certificacions ISO per a cada activitat concreta.
· Ofereix presència nacional amb delegacions properes als seus centres de treball.
· Atenció permanent les 24 hores.
· Assistència tècnica amb professionals de cada sector.
· Capacitat de gestió, treballadors, recursos tècnics.